Inne

  • Projekt „Cztery pory roku… – zajęcia z dziećmi z zooterapii w żłobku Biała Żyrafa w Osieku”, współfinansowany ze środków Gminy Wiejskiej Lubin. Kwota dofinansowania: 10.000,00. Okres realizacji: 16.10.2018r. – 15.12.2018 r.
    Cel zadania: organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych z zakresu zooterapii, opieki nad zwierzętami i ich wykorzystania w terapii z dziećmi. 
  • Projekt ” Wsparcie rodzin poprzez dofinansowanie działalności żłobka Biała Żyrafa w Osieku”, współfinansowany ze środków Gminy Wiejskiej Lubin. Kwota dofinansowania: 10.000,00. Okres realizacji: 16.10.2018r. – 15.12.2018 r.
    Cel zadania: wsparcie rodzin zamieszkujących teren Gminy Lubin poprzez dofinansowanie działalności żłobka.

Bądź na bieżąco