Wychodzimy na spacer codziennie!

  Jednym z ważnych zadań naszego przedszkola jest rozbudzenie u dzieci zaciekawienia otaczającym światem.  Naszym przedszkolakom stwarzamy warunki poznawania świata, poprzez: obserwacje, doświadczenia oraz zabawy. Bardzo dobrą okazją do rozwijania ciekawości u dzieci jest codzienny ruch na powietrzu, spacery i wycieczki.

admin

Bądź na bieżąco