Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

Kwota dofinansowania: 379 525,00 zł.

Bądź na bieżąco