Projekty

Gimnastyka korekcyjna z Panią Zuzią

W ramach naszego projektu “Rozwój przedszkola Biała Żyrafa…” prowadzone są również zajęcia specjalistyczne grupowe, w tym gimnastyka korekcyjna, prowadzona przez rehabilitantkę, Panią Zuzię.

https://bialazyrafa.com.pl/gimnastyka-korekcyjna-z-pania-zuzia/

Projekt „Rozwój przedszkola Biała Żyrafa jako możliwość zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”

Celem projektu „Rozwój przedszkola Biała Żyrafa jako możliwość zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta i gminy wiejskiej Lubin w okresie 13 miesięcy trwania projektu. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i utrzymanie 7 nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Niepublicznym Biała Żyrafa w Lubinie, w tym 3 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością, realizację 1650 godzin grupowych i indywidualnych zajęć dodatkowych dla łącznie 25 uczniów przedszkola, w tym 3 uczniów z niepełnosprawnością oraz podjęcie działań udoskonalających kompetencje 4 osób z kadry przedszkola. Realizacja projektu jest odpowiedzią na potwierdzoną wynikami przeprowadzonej diagnozy potrzebę upowszechnienia i zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta i gminy wiejskiej Lubin. W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostęp do edukacji przedszkolnej w Lubinie, w tym także dostęp dla dzieci z niepełnosprawnościami, wzrośnie udział dzieci w wieku przedszkolnym w zajęciach edukacyjnych wzmacniających kompetencje kluczowe, a także zwiększą się kompetencje objętej wsparciem kadry przedszkola. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres co najmniej 2 lat po jego zakończeniu. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.12.2016r.do 31.12.2017r. Budżet projektu wynosi 446 500,00 zł. Projektodawcą jest Stowarzyszenie Civis Europae, które jest organem prowadzącym Przedszkola Niepublicznego Biała Żyrafa w Lubinie i działa na rzecz społeczności lokalnej od 1999 roku. 

https://bialazyrafa.com.pl/projekt-rozwoj-przedszkola-biala-zyrafa-jako-mozliwosc-zapewnienia-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej/

Zajęcia grupowe

W ramach realizowanego w naszym przedszkolu projektu ” Rozwój przedszkola Biała Żyrafa jako możliwość zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” prowadzimy zajęcia grupowe -dla wszystkich dzieci z przedszkola-  z kreatywności , z edukacji matematycznej oraz symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania.  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included”…

https://bialazyrafa.com.pl/zajecia-grupowe/

Bądź na bieżąco