Jeśli jesteś rodzicem, a Twoje Dziecko potrzebuje troskliwej opieki oraz intensywnych oddziaływań terapeutycznych, zapraszamy do naszego przedszkola!
Zapewniamy naszym przedszkolakom intensywny program terapeutyczny, realizowany indywidualnie oraz grupowo.
Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
W naszym przedszkolu dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym mają ustalone indywidualne zajęcia typu:

  • Integracja Sensoryczna
  • rehabilitacja ruchowa
  • zajęcia logopedyczne
  • Terapia Biofeedback
  • Indywidualne zajęcia z pedagogiem i psychologiem
  • Indywidualne i grupowe zajęcia z zooterapii

 

Zajęcia terapeutyczne finansowane są również ze środków unijnych w ramach projektu „Rozwój przedszkola Biała Żyrafa jako możliwość zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”   w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

admin

Bądź na bieżąco