Porozumienie bez przemocy

Non Nonviolent Communication, czyli Porozumienie Bez Przemocy to sposób porozumiewania się opracowany przezM. B. Rosenberga, który dzięki skupieniu uwagi na pewnych aspektach komunikatu rozmówcy oraz własnego (mianowicie na uczuciach ipotrzebach), a także specyficznym formom posługiwania się językiem, pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej. Porozumienie Bez Przemocy uczy patrzeć przez pryzmat potrzeb, które są uniwersalne.  Istotę PbP stanowi: wzajemny szacunek, empatia, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, odkrywanie ukrytych za nimi potrzeb oraz poszukiwanie strategii wzbogacających życie.Rosenberg nazywa dzieci „małymi ludźmi” i mówi, że ci „mali ludzie” uwielbiają współpracować z „dużymi ludźmi”.Łatwiej im współpracować, gdy ich potrzeby są równie ważne, jak potrzeby innych. Gdy wiedzą, że są w porządku. Że ich uczucia są akceptowane, a potrzeby brane pod uwagę.

Bądź na bieżąco