Pedagogika Waldorfska

Nawiązując do pedagogiki waldorfskiej pragniemy raczej wspierać dziecko w rozwoju, niż wychowywać. My dorośli – nauczyciele, pedagodzy, rodzice- chcemy stworzyć dziecku jak najlepszych warunki do rozwoju, zgodnie z jego indywidualnym tempem rozwoju i potrzebami. To nie dziecko ma dostosować się do naszego myślenia. To my staramy się zrozumieć myślenie dziecka i dostosować do niego sposób postępowania. Jako pedagodzy pragniemy postrzegać dziecko jako integralną całość (aspekt holistyczny pedagogiki waldorfskiej. „Człowiek jest podmiotem ciała, psychiki i ducha, żyjącym w nierozerwalnym związku ze środowiskiem społecznym i ekologicznym. Wchodząc w interakcje z tym środowiskiem zdobywa swoją tożsamość”. Ważne jest wspomaganie rozwoju dziecka we wszystkich sferach: sferze woli, uczuć i myślenia, zamiast przyspieszonego stymulowania pamięci i procesów myślowych. Wynika to z rozwoju somatycznego organizmu. Proces dojrzewania układu nerwowego wymaga znacznych wydatków energii, dlatego też energia ta powinna być kierowana przede wszystkim na rozwój ciała, organów wewnętrznych, w tym mózgu, aby następnie w nim mogły przebiegać właściwie procesy myślowe. Przed rozpoczęciem formalnego kształcenia trzeba dać dziecku szansę na poznanie otaczającego je świata wielozmysłowo, umożliwić radość tworzenia, ponieważ dzieci uczą się całym sobą, całym ciałem, a nie tylko głową.
Odbywa się to poprzez swobodną twórczą zabawę, naśladowanie osoby dorosłej, doświadczanie, wykonywanie prac domowych, rymowanki, aktywność artystyczną, korowody, zabawy paluszkowe. Dziecko rozwija się harmonijnie, gdy w naukę zaangażowany jest cały organizm, a jego wola działania jest realizowana, a nie tłumiona. Stąd podstawą pracy pedagogicznej są przykład i naśladowanie, oraz rytm i powtarzanie. Najważniejszym sposobem poznawania świata i działania w życiu małego Dziecka jest naśladowanie. Rolą nauczyciela jest zapewnienie dziecku bogactwa wzorów, dzięki którym rozwija ono swoją aktywność i zdobywa nowe umiejętności. Wychowywanie bazuje więc na naturalnej potrzebie dziecka do naśladowania, a nie nakazach czy pouczaniach. Stąd ważne jest samowychowywanie, dzięki któremu jest godnym wzorem do naśladowania. Sposób zabawy we wczesnym dzieciństwie ma ogromny wpływ na sposób życia w świecie dorosłym. Zabawa jest najważniejszą działalnością dziecka, dlatego przedszkole waldorfskie stwarza dziecku warunki i możliwości do rozwoju indywidualności, fantazji, wewnętrznej aktywności. Swobodna zabawa rozwija siłę wyobraźni, która w późniejszych etapach życia przekształci się w siłą twórczą i zdolność do podejmowania inicjatyw. W następstwie zabawa przeobraża się w pasję do pracy i do aktywnego, kreatywnego dorosłego życia. Różnorodność doświadczeń, z jakimi dziecko spotyka się w przedszkolu, wpływa na proces kształtowania się w Dziecku związku z otaczającym go światem. Przygotowuje je do mądrego i godnego życia oraz rozwija uczucia wyższe: szacunek, wdzięczność, współczucie. Rytm w przedszkolu wyznaczają pory roku i doroczne święta chrześcijańskie; w cyklu tygodniowym różne w każdym dniu zajęcia artystyczne: rysowanie, modelowanie, malowanie, muzykowanie, pieczenie chleba, zabawy rytmiczne – korowody oraz baśń opowiadana i inscenizowana na zakończenie każdego dnia. Jeśli chodzi o zabawki i wystrój przedszkola to przeważa pastelowa kolorystyka wnętrz, która ma działać wyciszająco i dawać dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Wiele zabawek jest dziełem rąk rodziców i nauczycielek. Wykonane są z naturalnych materiałów. Są także koszyki pełne szyszek, kasztanów, korzeni, kamieni, klocków –skarbów przyniesionych ze spacerów, darów nieba i ziemi, które kształtują u dziecka szacunek do natury i poczucie prawdy o świecie. Przez swoją autentyczność i naturalność korzystnie wpływają na rozwój zmysłów i wyobraźni. Dużą rolę w pedagogice waldorfskiej odgrywa współpraca z rodzicami. Rodzice uczestniczą w organizowaniu świąt i pracach porządkowych. Zaangażowaniu i wkładowi organizowane są kiermasze zabawek i ozdób świątecznych. Biorą także udział w podejmowaniu decyzji dotyczących przedszkola. Organizowane są dla nich cykliczne spotkania i wykłady.

Bądź na bieżąco