Edukacyjne Centrum Wsparcia i Terapii

Edukacyjne Centrum Wsparcia i Terapii oraz Przedszkole Niepubliczne „Biała Żyrafa” pomagają dzieciom z zakresu ich rozwoju i wspierają w problemach zdrowotnych poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych opartych na nowoczesnych metodach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, którzy pragną, aby ich dzieci były stymulowane, proponujemy w naszym Placówkach terapie oraz zajęcia odpowiednio dostosowane do potrzeb dziecka (wg. orzeczenia, wskazań rodzica i specjalisty):
• wczesnej interwencja w zakresie rozwoju mowy i myślenia i rozwoju ruchowego
zabawy rytmiczne,
• zajęcia korekcyjne i rehabilitacja ruchowa,
• arteterapię (drama, teatr, mandala, rysunek)

Przeprowadzamy diagnozy i prowadzimy następujące terapie:
1. Terapię logopedyczną, która obejmuje:
• korekcję wad wymowy,
• logorytmika
• stymulację do mowy,
• kształtowanie i rozwój myślenia,
• masaż logopedyczny,
• terapię dysleksji
• ćwiczenia oddechowe,
• usprawnianie wędzidełka
• relaks psychostymulacyjny z bajką terapeutyczną
• czytanie globalne
2. Terapię mowy i myślenia metodą Dyna Lingua M.S.,
3. Terapię taktylną
4. Arteterapia i terapia stopy i ręki
5. Integrację schematów odruchów dynamicznych i posturalnych wg dr Masgutowej,
6. Integrację sensoryczną: diagnoza i terapia
7. Ćwiczenia integrujące do zajęć ruchowych wg metody INPP dr Sally Goddard Blythe,
8. Metoda Tomatisa dla dzieci u dzieci z dysleksją i problemami szkolnymi oraz dla dzieci z autyzmem,
9. Terapia Biofeedback.

Wiemy, że dla każdego rodzica ważne jest jego dziecko. Przedszkole to pierwszy krok w świat edukacji, rozwoju społecznego oraz kształtowania osobowości. To miejsce gdzie dziecko powinno czuć się bezpiecznie oraz powinno otrzymać odpowiednią pomoc i wsparcie w rozwoju. Nasze terapie dobierane są indywidualnie, tak jak indywidualne są dzieci.

Współpracujemy z Centrum Wspierania Rozwoju Miludek z Legnicy  oraz Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną z Głogowa. Nasi terapeuci posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi schorzeniami zdrowotnymi, problemami genetycznymi oraz neurologicznymi (dzieci autystyczne, z ZD, opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, opóźnionym rozwojem mowy, z wadą wymowy).

Terminy i godziny spotkań uzgadniane są indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami:
– mgr Aleksandra Serenda –  tel. 664 019 386: logopeda, terapeuta mowy i myślenia;
– mgr Wioletta Weiner – tel. 664 019 386: fizjoterapeuta: terapia taktylna oraz integracja schematu odruchów dynamicznych i posturalnych;
– mgr Elwira Krawczak- tel. 609 666 090: terapeuta integracji sensorycznej;
– mgr Violetta Marcinkowska – tel. 603 073 319: pedagog, arteterapeuta, konsultant- terapeuta Metody Tomatisa. Specjalista z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej – Gimnastyki Mózgu, teatroterapii, bajkoterapii, terapii taktylnej. Niezależny Certyfikowany Instruktor Baby Signs® – Migusie®, Certyfikat ukończenia Metody Warnkego uprawniający do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem tej metody. Ponadto dwa prestiżowe certyfikaty: Arteterapeuty Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS nr 23/2009, certyfikat ukończenia “Psychoterapii dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo – behawioralne” w Krakowie w 2012r. W Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (2013r.) ukończyła III stopniowy kurs doskonalący : Terapii behawioralnej dzieci z autyzmem oraz indywidualną obserwację. Metoda Tomatisa – Praktyk – terapeuta I stopnia. Terapia Biofeedback.

Są to metody pracy, które przynoszą bardzo dobre efekty w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.
Nasi terapeuci ciągle podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Bądź na bieżąco