Cele Projektu

Celem projektu „Rozwój przedszkola Biała Żyrafa jako możliwość zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta i gminy wiejskiej Lubin w okresie 13 miesięcy trwania projektu. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i utrzymanie 7 nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Niepublicznym Biała Żyrafa w Lubinie, w tym 3 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością, realizację 1650 godzin grupowych i indywidualnych zajęć dodatkowych dla łącznie 25 uczniów przedszkola, w tym 3 uczniów z niepełnosprawnością oraz podjęcie działań udoskonalających kompetencje 4 osób z kadry przedszkola.

Bądź na bieżąco