Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

Kwota dofinansowania: 601 246,53 zł.

Bądź na bieżąco